Search
Close this search box.

Pro hlášení havárií a poruch klikněte zde >>>

Ekonomická správa

Bytová evidence a předpis plateb

Vedeme Vám aktuální evidenci vlastníků všech jednotek (bytových/nebytových, komercí, ateliérů, garážových stání, sklepních kójí) ve Vašem SVJ.

Na základě nákladů z vyúčtování, ročních rozpočtů a kalkulací cen Vám předepisujeme zálohové platby na úhradu služeb a příspěvků na správu domu a pozemku. Ke každé jednotce obdržíte evidenční list s veškerými informacemi a podklady k platbám.

Každý měsíc kontrolujeme bankovní účet SVJ a zpracováváme platby od vlastníků. Následně kontrolujeme nedoplatky a upomínáme vlastníky, u kterých evidujeme dlužné zálohy elektronickou i korespondenční formou.

Ve spolupráci se zkušenou advokátní kanceláří vymáháme pohledávky vlastníků vůči SVJ.

Na základě ročních nákladů Vám vypracujeme vyúčtování záloh na služby a příspěvků na správu domu a pozemku. V zákonem stanové lhůtě provedeme vypořádání přeplatků i nedoplatků.

Podle výsledků z vyúčtování Vám upravíme výše měsíčních plateb za zálohy na služby a příspěvků na správu domu a pozemku tak, aby předepsané částky odpovídaly reálným nákladům.

Každý rok Vám vytváříme roční rozpočet pro Váš dům.

Vedení účetnictví a účetní agendy

Vedeme Vám účetní agendu Vašeho SVJ dle platných zákonů, předpisů a norem.

Evidujeme veškeré přijaté a vydané faktury.

Spravujeme bankovní účet Vašeho SVJ. Připravujeme a zadáváme platební příkazy, sledujeme a kontrolujeme všechny proběhlé transakce a zajišťujeme zálohové platby za energie a jiné služby.

Vedeme mzdovou agendu Vašeho statutárního orgánu.

Zpracováváme daňová přiznání pro Vaše SVJ a vypracováváme roční finanční výkazy jako je zpráva o hospodaření či účetní závěrka.

Zajišťujeme součinnosti a komunikaci s příkazci, příslušnými správními orgány, bankami, zdravotními a sociálními institucemi a externími dodavateli.

Chci poptat služby Avemy

Zanechte nám svůj kontakt, brzy se Vám ozveme.

Pohotovostní služba je poskytována pracovníkem pohotovosti mimo běžnou pracovní dobu správce (tj. ve všední dny od 16:30 do 8:00 hodin  a o víkendech a svátcích plných 24 hodin) pro SVJ, k účelu hlášení havárií na objektech ve správě AVEMA Praha s.r.o., které mají tuto službu sjednánu ve smlouvě se správcem. Při hlášení havárie prosím uveďte své jméno, adresu objektu a popište pracovníkovi pohotovosti o jakou havárii se jedná.

Upozorňujeme volající, že s účinností od 1.1.2024 je naše pohotovostní linka monitorována a hovory jsou v rámci zkvalitňování našich služeb nahrávány. S případnými dotazy ohledně uchování dat v souvislosti s GDPR se prosím obracejte na náš e-mail: avema@avema.cz.

V pracovní době kontaktujte prosím svého technika, na kontaktech uvedených na nástěnce v domě.